For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.
Advertisement

अन्याय करणे हे पाप आणि होणारा अन्याय सहन करणे किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप आहे !

07:00 AM Apr 18, 2022 IST | Tousif Mujawar
अन्याय करणे हे पाप आणि होणारा अन्याय सहन करणे किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप आहे
Advertisement
Advertisement
×

.